Συνεργαζόμενα Κέντρα STEM

Τα ενδιαφερόμενα κέντρα εκπαίδευσης STEAM θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας και να επιλέξουν τουλάχιστον ένα από τα προσφερόμενα πακέτα που επιθυμούν: