Επίπεδο 5 (Ηλικία 11-12)

Φιλοσοφία

To Επίπεδο 5 αφορά δραστηριότητες κατάλληλες για ηλικίες 11 έως 12 ετών. Κάθε πακέτο εκπαίδευσης STEM περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τον στόχο της περιγραφής σε σύνολο 32 μαθημάτων.  Στόχος των δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτων.

 

Πληροφορίες οργάνωσης των μαθημάτων στο εργαστήριο

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

Μέγιστος αριθμός μαθητών σε ομάδα: 3 άτομα
Μέγιστος αριθμός συνόλου μαθητών στο εργαστήριο: 12 άτομα

 

Λίστα με υλικά

Η ομάδα SeRi προτείνει την παρακάτω λίστα των υλικών που είναι απαραίτητα ώστε να υλοποιηθούν με επιτυχία οι προτεινόμενες δραστηριότητες:

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Γραφική ύλη Σειρά μαρκαδόρων , Κόλλες Α4, χαρτόνια χειροτεχνίας Κολάζ, ψαλιδάκι, χάρακα, μολύβι, γλωσσοπίεστρα 1
2 Μακετόχαρτο Μακετόχαρτο 1
3 Χαρτόνι 3φύλλο Χαρτόνι 3φύλλο 1Χ1 1
4 Θερμομονωτικό DOW (μπλέ) Θερμομονωτικό DOW (μπλέ) 1Χ1 1
5 Μπαταριοθήκη 4×1,5V 1
6 Μπαταριοθήκη 2×1,5V 1
7 LED LED 10
8 JUMPER WIRES Καλώδια συνδέσεων 10
9 Ρόδες 60 rpm Ρόδες 60 rpm 2
10 DC κινητήρας DC κινητήρας 3,0V 1
11 Μπαταρίες 1,5V AA 4

Πάγιος εξοπλισμός

Η ομάδα SeRi προτείνει την παρακάτω λίστα των υλικών πάγιου εξοπλισμού

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Laptop Laptop 1
2 Θερμοπίστολο και σιλικόνη Θερμοπίστολο και σιλικόνη 1
3 Κύβοι τύπου Lego ΣΕΤ Κύβοι τύπου Lego 1
4 Πλατφόρμα ENGINO Πλατφόρμα ENGINO 1
5 Πλατφόρμα EV3 Πλατφόρμα EV3 1
6 3D printer 3D printer 1
7 ΚΙΤ ηλεκτρονικών ΚΙΤ ηλεκτρονικών 1
8 KIT Arduino UNO R3 Started kit Arduino UNO R3 1
9 KIT  ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ARDUINO KIT  ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ARDUINO 1
10 Started Rasberry pi KIT Rasberry pi KIT 1

 

Προτεινόμενη Εργονομική διαρρύθμιση Εργαστηρίου

Η ομάδα SeRi προτείνει τον τρόπο διαρρύθμισης του εργαστηρίου, ώστε να είναι εργονομικά άρτιος.