Πακέτα SeRi

Tα πακέτα SeRI  ενσωματώνουν στο αναλυτικό τους πρόγραμμα ότι χρειάζεται ένας σύγχρονος μαθητής. Μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα ο μαθητής αναπτύσσει κριτική και δημιουργική σκέψη, ενώ μέσα από τα 5 επίπεδα του αναλυτικού προγράμματος SeRI αναπτύσσει δεξιότητες και κατακτά γνώσεις  μέσω της επίλυσης σύγχρονων προβλημάτων!

Περιηγηθείτε στης κατηγορίες των πακέτων για περισσότερες πληροφορίες…