Αρχική

Οι πυλώνες έρευνας της ομάδας SeRi του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι οι ακόλουθοι:

Ο 1ος ερευνητικός πυλώνας αφορά: μετρήσεις (π.χ. ηλεκτροφυσιολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων), την ανάλυσή τους και τη μετάδοση μέσω δικτυακών υποδομών, όπως ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN), IoT και δίκτυα κορμού. Οι εφαρμογές των λύσεων αφορούν πρωτογενή παραγωγή, όπως έξυπνη βιομηχανία (Industry 4.0), Γεωργία Ακριβείας, μελέτη συμπεριφοράς μέσω κινητικών μοτίβων, ρομποτικές διατάξεις και επικοινωνία ανθρώπου – μηχανής.

O 2ος ερευνητικός πυλώνας αφορά την επιστημολογική οριοθέτηση του STE(A)M, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των εφαρμογών της, την ενίσχυση της υπολογιστικής σκέψης, της ανάλυσης δεδομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και του σχεδιασμού σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων λογισμικού και υλικού.